Một số hình ảnh quá xá độc đáo....chưa bao giờ gặp !!!!!!

Chà !

thầy Long cũng trải qua tuổi như tụi mình, lúc trước chưa có kính trong thầy hồn nhiên ghê!!!

    (hình Thầy Long còn nữa nhưng sẽ thông báo sau, chờ đi)

"Em về nơi ấy buồn không" không biết thầy muốn nói "em" nào nữa lúc đó mà thầy cũng có em rồi!ghê thật!

  Nói vậy thôi chứ em nghĩ đó là một câu thơ hay!câu hỏi, mà chẳng để hỏi ai hết, đó chính là tâm tư của bản thân thầy.mình có buồn không khi cách xa những gì thân thiết và gắn bó để đi về "nơi ấy" bỏ lại sau lưng những gì là dĩ vãng!

 Vụ này mới nha, Thầy Long (môn sử) nắm đuôi voi....bắt voi học bài

hát cùng nhau
hát cùng nhau
em không biết tên cô này...?/
em không biết tên cô này...?/

Nhưng giờ biết rồi: cô Loan (văn)

Cô Hạnh_anh văn
Cô Hạnh_anh văn